'Mỹ có thể đã lỡ chuyến tàu TPP'


Cơ hội cho Mỹ trở lại rất nhỏ bởi các thành viên không muốn đàm phán lại, vị thế của Washington trong TPP cũng đã yếu đi.